Tehnička analiza dionice Wabash National Corp. [NYSE:WNC]

Trenutna cijena komapnije Wabash National Corp. [NYSE:WNC] iznosi 13.65 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 875.78 milijuna USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 9.68 – 14.97 USD.

Dugoročni trend je rastući. Srednjoročni trend je također rastući dok je kratkoročni trend horizontalni. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se u neutralnom području vrijednosti 51.28. Glavni pomični prosjeci imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20:-0.82%, SMA50: -0.03%, SMA200: +7.17%.

Prinos od početka godine (YTD) je pozitivan i iznosi +15.38%. Ako promatramo posljednji mjesec cijena je rasla blagih 1.41%, za 6 mjeseci je također pozitivan i iznosi +5.08%, te je na godišnjoj razini prinos također pozitivan i iznosi +20.90%. Pogledajmo što kaže grafikon.

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 1Y – WNC

Izvor: TeleTrader WorkStation

Izvor: TeleTrader WorkStation

Obrazac: U periodu od godine dana formiran je uzlazni kanal sa višim dnima i višim vrhovima s tim da posljednja dva puta nije napravljen viši vrh i to uz dosta velik volumen trgovanja kod zadnjeg pokušaja što se može promatrati kao slabljenje trenda ali i kao priprema za proboj te razine. Kretanje cijene dionice od trećeg mjeseca je iznad pomičnog prosjeka (PP) SMA 200, što je razina koja se pokazala kao značajna potpora što bi se moglo koristiti kao potencijalna razina za duge pozicije. Cijena se trenutno nalazi oko ključnih razina od 20 i 50 dnevnog PP što bi moglo biti značajno da određivanje daljnjeg smjera.

Pozicija: Buy

Mogući ulazak u poziciju: Kratkoročni ulazak u poziciju je na donjoj liniji uzlaznog kanala sa minimalnim rizikom ispod te linije. Za dugoročne pozicije čekamo proboj horizontalne trend linije, te nakon testiranja iste s gornje strane možemo tražiti ulazak u poziciju na oko 14.60 USD sa ciljem ispod gornje linije rastućeg kanala oko 18 USD.

Mogući izlazak iz pozicije: Cil je razina otpora koja spaja prethodna dva vrha na oko 14.50 USD, uz rizik od 45-50 centi.  

Money Management: RRR 1:2.5

 

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(2)Dislikes(0)