Tehnička analiza dionice The Goldman Sachs Group, Inc. [NYSE:GS]

Dionica kompanije The Goldman Sachs Group, Inc. nezaustavljivo raste posljednjih mjesec dana. Samo u posljednja 2 tjedna cijena je porasla za 16.3%. Može li se rast nastaviti?

The Goldman Sachs Group, Inc. je investicijska banka koja posluje diljem cijelog svijeta. Njezino poslovanje uključuje četiri segmenta: Investicijsko bankarstvo, Komercijalno bankarstvo, Investiranje i zajam i Upravljanje imovinom. Banka posluje sa korporacijama, financijskim ustanovama, vladinim organizacijama i bogatim fizičkim osobama. Trenutno ima 34,900 zaposlenika. The Goldman Sachs Group, Inc. osnovana je 1869. godine sa sjedištem u New Yorku, a u DJIA indeks uvrštena je 25. rujna 2013. godine. Isto tako uvrštena je i u S&P 500 indeks.

Trenutna cijena dionice The Goldman Sachs Group, Inc. [NYSE:GS] iznosi 211.08 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 88.4 milijardi USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 138.20 USD kad je zabilježeno godišnje dno 27.06.2016. do vrha od 212.07 USD koji je dosegnut 18.11.2016. godine.

Dugoročni trend je horizontalni. Srednjoročni i kratkoročni trendovi su rastući. Trenutna cijena je iznad svih značajnih PP što je pokazatelj snažnog rastućeg trenda i brži PP su iznad sporijih. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se u području prekupljenosti sa vrijednošću od 81.05. Glavni pomični prosjeci (PP) imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20: +11.83%, SMA50: +20.02%, SMA200: +31.25%.

Prinos od početka godine (YTD) je pozitivan i iznosi +17.12%. Ako promatramo posljednji mjesec cijena je porasla za +20.85%, dok je za 6 mjeseci rast iznosio +36.61%, a na godišnjoj razini prinos je pozitivan i iznosi +10.24%. Pogledajmo što kaže grafikon.

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 2Y – (NYSE:GS)

Izvor: TeleTrader WorkStation

Izvor: TeleTrader WorkStation

Obrazac: Cijena dionice u posljednjih 6 mjeseci nalazi se u rastućem trendu. Snažan rastući trend privremeno je zaustavljen na razini cijene od oko 211-212 USD što je razina koja se testira po prvi put od sredine 2015. godine, te je formiran dvostruki vrh što bi mogao biti nagovještaj promjene trenda. Prve razine potpore u slučaju pada cijene su S1 sa cijenom 200 USD te potporna razina S2 sa cijenom od 171.77 USD, što može predstavljati i cjenovne ciljeve u slučaju aktiviranja prodajnih (kratkih) pozicija.

Mogući ulazak u poziciju: Idealan ulazak u prodajnu poziciju bio bi na razini dvostrukog vrha sa minimalnimi rizikom iznad te linije. 

Mogući izlazak iz pozicije: Prvi cjenovni cilj je na S1, dok drugi konačni cjenovni cilj može biti razina potpore S2.

Money Management: RRR1 1:5, RRR2 1:16.

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(2)Dislikes(0)