Tehnička analiza dionice Chevron Corporation [NYSE:CVX]

Trenutna cijena komapnije Chevron Corporation [NYSE:CVX] iznosi 97.70 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 187.44  milijardi USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 71.74 – 106.46 USD.

Dugoročni trend je rastući. Srednjoročni trend je također rastući dok je kratkoročni trend horizontalni. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se oko područja preprodanosti sa vrijednošću od 37.25. Glavni pomični prosjeci imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20: -3.30%, SMA50: -3.94%, SMA200: +3.55%.

Prinos od početka godine (YTD) je pozitivan i iznosi +12.32%. Ako promatramo posljednji mjesec cijena je pala za -4.52%, dok je za 6 mjeseci rast iznosio +4.47%, a na godišnjoj razini prinos je pozitivan i iznosi +30.97%. Pogledajmo što kažu grafikoni.

Promatrajući 10 godišnji period (Grafikon 1) vidljiv je rastući trend sa korekcijom koja je bila na granici promjene tranda (korektivni val do 23.6% Fibonacci-jeve razine) i dnom koje je dosegnuto sredinom 2015. godine, nakon čega je formirana rastuća trend linija sa obrascem AB=CD. Svaka kratkoročna korekcija na rastućoj trend liniji može biti iskorištena za dodavanje i/ili ulazak u kupovne pozicije sa cjenovnim ciljevima na otpornim i Fibo razinama.

Grafikon 1 – Mjesečni grafikon 10Y – CVX

Izvor: TeleTrader WorkStation

Izvor: TeleTrader WorkStation

Grafikon 2 – Dnevni grafikon 1Y – CVX

Grafikon 2 – Dnevni grafikon 1Y – CVX

Izvor: TeleTrader WorkStation

Obrazac: Od početka 2016. godine (Grafikon 2) cijena se kreće unutar uzlaznog kanala sa formiranim višim vrhovima i višim dnima. Zadnja dva mjeseca prisutan je horizontalni trend sa rasponom cijene 97-107 USD. Cijena nije uspjela premašiti prethodni vrh nakon čega pada ispod pomičnih prosjeka (PP) SMA20 i SMA50. Kretanje cijena iznad najznačajnijeg PP SMA 200 daje potvrdu i potporu rastućem trendu.

Pozicija: Buy

Mogući ulazak u poziciju: Ulazak u poziciju na rastućoj liniji trenda u kombinaciji sa SMA 200 što predstavlja snažnu potporu, sa minimalnim rizikom ispod te linije na potpornoj razini S1.

Mogući izlazak iz pozicije: Prvi cilj je razina linije uzlaznog kanala na oko 111 USD, s tim da konačan cjenovni cilj može biti otvoren sa pomičnim stop loss nalogom.  

Money Management: RRR1 1:3

 

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(2)Dislikes(0)