Seminar za pripremanje CFTe ispita

O seminaru
Seminar se provodi po IFTA (International Federation of Technical Analysts) programu za polaganje 1. stupnja međunarodnog ispita (Certified Financial Technician – CFTe), na način da se sastoji od predavanja i vježbi. Predavanja – pojašnjavaju se pojmovi i zakonitosti Tehničke Analize te uporišta na kojima se zasniva. Obrazlažu se vrste grafikona na kojima se Tehnička Analiza primjenjuje te se određuje faza u kojoj se nalazi Trend. Obrasci i Tehnički Indikatori pomažu utvrditi hoće li se Trend nastaviti ili okrenuti. Konačno, nakon utvrđene ulazne cijene objašnjava se način kako odrediti cjenovni cilj i ograničenje mogućeg gubitka (stop loss) ukoliko se ne ostvare naša očekivanja. Vježbe – primjena stečenog znanja o Tehničkoj Analizi na grafičkim primjerima trgovanja.

Cilj seminara
Pri procjeni tržišnih kretanja investitor se u postupku odlučivanja može koristiti Fundamentalnom analizom, Tehničkom Analizom ili kombinacijom obiju metoda. Za razliku od globalnog financijskog tržišta na kojem je Tehnička Analiza odavno potvrđena i priznata, kod nas je još uvijek slabije poznata zbog čega su i mogućnosti njene primjene nedovoljno iskorištene. Stoga, zbog promoviranja Tehničke Analize i podizanja razine stručnosti na našem području, Hrvatska Udruga za Tehničku Analizu (HUTA) kao podružnica Međunarodne Federacije za Tehničku Analizu (IFTA) i Zagrebačka Burza zajednički organiziraju ovaj seminar kao pripremu za polaganje CFTe ispita.

Kome je seminar namijenjen
Seminar je prvenstveno namijenjen kandidatima za polaganje CFTe 1 ispita, kojeg organizira IFTA – krovna međunarodna organizacija za Tehničku Analizu. Također, namijenjen je svima koji se žele na sustavan način, po međunarodno priznatom programu upoznati s Tehničkom Analizom i mogućnostima njene primjene u praksi, bez obzira namjeravaju li polagati CFTe 1 ispit.

Program – dva dana
1. dan
– Tehnička Analiza – uporišta i načela
– Dow Teorija
– Temeljne Značajke Trenda
– Linije Trenda
– Potpora i Otpor
– Korekcije Trenda
– Vrste Grafikona
– Bar Grafikoni
– Japanske Svijeće
– Point & Figure
2. dan
– Obrasci Tržišnih Cijena
– Obrasci Okreta Trenda
– Obrasci Nastavka Trenda
– Tehnički Indikatori
– Moving Averages
– Oscillators – Momentum Indicators
– Praznine (Gaps)
– Volumen i Open Interest
– Elliot-ova Valna Teroija
– Tržišni Ciklusi
– Upravljanje Sredstvima i Određivanje Razina (Timing)
– Psihologija Trgovanja

Likes(40)Dislikes(2)