Potpisan ugovor o suradnji sa Financijskim klubom

U srijedu 11.6.2014. u 18.00h na Ekonomskom fakultetu u dvorani 32 održano je zajedničko predavanje tima za tehničku analizu Financijskog kluba i Hrvatske udruge za tehničku analizu. U prvom dijelu predavanja predstavnici HUTA-e su predstavili udrugu i dosadašnji rad. Uvodni dio je protekao u predstavljanju udruge i ciljeva u budućem razdoblju kao i o suradnji između Financijskog kluba i HUTA-e. Na početku predavanja potpisan je ugovor o suradnji te definirana zajednička područja suradnje koja obuhvaćaju stručna predavanja, radionice i edukacije za sve studente Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u sklopu Funkcijske radne skupine Predavanja i radionice te tima za Tehničku analizu u sklopu projekta Student investitor. Cilj projekta je unaprjeđivanje i širenje znanja o tehničkoj analizi kao metode vrednovanja financijske imovine te promocija aktivnosti HUTA-e. Predavanja, radionice i edukacije organizirat će se na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u akademskoj godini 2014./15. U drugom dijelu predavanja govorilo se o osnovama tehničke analize i primjeni na financijskim tržištima. Predavanja su obilježila pitanja sudionika što pokazuje interes studenata i zainteresiranost za tehničku analizu. 

 

Likes(31)Dislikes(0)