Početak objavljivanja kvartalnog biltena

Poštovane kolege i suradnici,

S ponosom Vam predstavljmo 1. broj biltena Hrvatske udruge za Tehničku analizu. Plan uredništva je obavljivati bilten u elektronskom obliku 4 puta godišnje (svaki kvartal) sa rokovima objave – 1. broj do 31.01.2016., 2. broj do 30.04.2016., 3. broj do 31.07.2016, 4. broj do 31.10.2016. te distibuirati ga na e-mail adrese svih aktivnih članova Udruge. Bilten će biti informativno-edukativnog karaktera, sa svrhom podizanja razine znanja o TA svih članova Udruge, te ostalih zainteresiranih investitora i trader-a koji sudjeluju na financijskim tržištima diljem svijeta. Ciljevi projekta su:

  1. Informiranje – o financijskim tržištima, o starim i novim alatima za izradu analize, o novim software-ima koji nam omogućavaju praćenje i analiziranje tržišta, iskustva trader-a i intervjui, automatski sustavi za trgovanje
  2. Edukacija – edukativni članci o TA, o polaganju CFTe ispita, te raznima mogućnostima koje se otvaraju nakon dobivanja certifikata o položenom ispitu, literatura, obavijesti o održavanju stručnih seminara
  3. Analiziranje financijskih tržišta – fx, dionice, indeksi, ETF-ovi, future-si, kamatne stope, …

Cilj nam je potaknuti aktivne članove HUTA-e da sudjeluju u kreiranju i pisanju stručnih članaka i analiza, koje bi sa ponosom objavljivali u našem biltenu i web stranici, financijskim portalima i poslovnim novinama. Svaku objavu stručne analize od strane aktivnih članova u našem biltenu, novčano bi vrednovali.

U člancima i analizama želimo na stručan i praktičan način svojim kolegama pokazati da smo u korak sa svjetskim standardima koji pokrivaju područje Tehničke analize kao znanstvene discipline.
Nakon nekoliko godina blage stagnacije u radu i razvoju naše Udruge, otvaramo jedno novo poglavlje koje bi nam trebalo donijeti potpunu tržišnu afirmaciju, te rast broja članova. Dugoročni cilj nam je postati lider Udruga u području TA u regiji, te punopravna članica Međunarodne federacije za tehničku analizu – IFTA.

 

Hvala Vam na podršci i ugodno čitanje!

Zdenko Grđan, Ivan Stojanović

Glavni urednici HUTA biltena

 

Bilten broj 1 – Financijska tržišta

 

Likes(12)Dislikes(0)