Ograda od odgovornosti

Hrvatska udruga za tehničku analizu (HUTA) je neprofitna organizacija koja nije ovlaštena i certificirana za pružanje investicijskih i financijskih savjeta i preporuka za ulaganje. Cilj HUTA-e je promicati teoriju i praksu Tehničke analize, a kako bi se pomoglo članovima Udruge u stjecanju praktičnih znanja i vještina o Tehničkoj analizi te da postanu kompetentni tehnički analitičari, kroz seminare, razmjenu ideja, informacija i iskustava u trgovanju na financijskim tržištima. U promicanju svojih ciljeva HUTA nudi opće materijale i informacije putem svoje web stranice i publikacija na istoj. Informacije na ovim stranicama sastavljene su samo u cilju informiranja članova Udruge i javnosti o programu i ciljevima Udruge koji su predviđeni statutom Udruge.

HUTA ne odgovara za točnost sadržaja ili bilo koje informacije na ovim stranicama. HUTA ne odgovara i ne prihvaća odgovornost za bilo kakav gubitak, štetu ili druge okolnosti koje dovedu do gubitka kapitala na financijskim tržištima, a rezultirali su uporabom ove web stranice. HUTA ne prihvaća odgovornost za bilo kakve investicijske odluke na temelju tih informacija, niti za bilo kakve greške ili propuste na ovoj web stranici. Ova web stranica ne predstavlja investicijski savjet i kao takvu je ne treba ni smatrati. HUTA Vas poziva da potražite profesionalni savjet prije poduzimanja bilo kakve investicije.

Materijali mogu odražavati stavove i izjave trećih osoba, koji nužno ne odražavaju stavove HUTA-e. Informacije na ovim stranicama su odražavane od strane ljudi i organizacija na koje se odnose. HUTA vjeruje da se materijali na ovim stranicama temelje na podacima iz pouzdanih izvora. Iako se sve čini da materijali na ovim stranicama budu iz pouzdanih izvora, HUTA ne preuzima odgovornost za relevantnost i točnost tih informacija.

Prije oslanjanja ili djelovanja na osnovu materijala sa ove stranice, korisnici moraju neovisno i samostalno utvrditi točnost, potpunost i relevantnost za svoje potrebe. Prije poduzimanja bilo kakve investicijske odluke, HUTA preporučuje da korisnici ovih stranica potraže odgovarajući profesionalni savjet kod ovlaštenog investicijskog savjetnika. HUTA web stranica može sadržavati linkove prema drugim web stranicama, te su umetnuti samo kao pogodnost i prisutnost tih veza ne predstavlja podupiranje materijala na tim stranicama ili bilo koje povezane organizacije, proizvode ili usluge.

Likes(51)Dislikes(0)