Hrvatska udruga za tehničku analizu (Croatian Technical Analysis Association) HUTA/CTAA – neprofitna je organizacija, osnovana 2011. godine, sa ciljem promoviranja Tehničke analize, kao standardne metode procjene kretanja cijene na financijskim tržištima. Brzi razvoj i evolucija financijskih tržišta i svih njegovih sudionika, zahtjevaju upotrebu analitičkih metoda, koje mogu ne samo pratiti, nego biti i korak ispred, kako bi odluke bile što preciznije i pravovremenije. Uz dobro poznavanje svih alata, kojima raspolaže i uz kontinuirano usavršavanje, Tehnička analiza može nam dugoročno osigurati pozitivan prinos u trgovanju (investiranju), a nas afirmirati kao uspješne profesionalce – analitičare i trader-e. 

 

Ciljevi

1. Stvaranje i razvoj društveno respektabilne organizacije, koja će svojim aktivnostima pridonijeti popularizaciji Tehničke analize

2. Postati punopravna članica Međunarodne organizacije – IFTA (međunarodna afirmacija)

3. Okupljanje svih onih, koji svakodnevno rade na različitim financijskim tržištima i ovise o procjenama kretanja cijena

4. Uključivanje Akademske zajednice u razvoj i popularizaciju Tehničke analize

5. Standardizacija putem polaganja međunarodno priznatih ispita – Certified Financial Technician (CFTe) kroz tri stupnja 

 

Povlastice članova Udruge

1. Mogućnost kontinuiranog usavršavanja kroz razne radionice i predavanja

2. Mogućnost prisustvovanja redovitoj godišnjoj skupštini HUTA-e, kao i ostvarivanje prava glasa, te sudjelovanje u razvoju udruge

3. Polaganje ispita Certified Financial Technician po povlaštenoj cijeni (200 USD popusta na prvi, i 200 USD na drugi stupanj)

4. Članstvo u Međunarodnoj organizaciji – IFTA

5. Popust za prisustvovanje na redovitim godišnjim konferencijama, koje organizira Međunardona organizacija IFTA

6. Besplatni primjerak vrlo priznatog časopisa ” The Technical Analyst” u pdf formatu (izlazi kvartalno) – pretplata iznosi 49 GBP

7. Besplatni primjerak godišnjeg izdanja IFTA Journal

8. Mogućnost sudjelovanja u izradi stručnih članaka i publikacija na domaćoj i međunarodnoj razini

 

Specifične prednosti za institucije:

Banke, fondovi i osiguravajuća društva – HUTA svim zaposlenicima u financijskim institucijama Republike Hrvatske omogućava polaganje CFT ispita (tri stupnja), te pripremu za iste

Akademska zajednica – HUTA omogućava studentima pristup praktičnom tržištu, a u suradnji sa profesorima usvajanje specifičnih znanja. Svim studentima omogućeno je polaganje međunarodno priznatog CFTe ispita (I, II, Master)

Regulatori i Vladina tijela – članovi Udruge svojim iskustvom pomažu u razvoju Hrvatskog tržišta kapitala, edukaciji svih sudionika, kako bi se očuvala stabilnost tržišta i izbjegle greške “zrelih tržišta”

Individualni investitori i traderi – kontinuiranom edukacijom, naučiti pravilno zaštititi i oplemeniti svoj kapital na financijskim tržištima, uz pomoć alata i metoda Tehničke analize.  

Likes(44)Dislikes(2)