NOVI SEMINAR: Primjena tehničke analize u praksi

Obavijest o održavanju novog dvodnevnog seminara PRIMJENA TEHNIČKE ANALIZE U PRAKSI. Novi edukacijski seminar u organizaciji Hrvatske udruge za tehničku analizu i OptimTrader-a (trgovačka platforma od CM Equity AG) održati će se 11. i 12. prosinca (petak u terminu 16.00-21.00h i subota u terminu 09.00-18.00h).

Prezentacije će biti na live platformi.

 

Prijavu na seminar možete uraditi preko ove poveznice. 

 

Na seminaru će biti prezentirane i diskutirane sljedeće teme:

Petak 16.00-21.00h

–          Tehnička analiza – osnovni pregled

–          Support & Resistance

–          Vrste i oblici svijeća

–          Oblici grafikona

–          Trendovi i kako ih pravilno odrediti

–          Pitanja sudionika

 

Subota 09.00-18.00h

–          Money Management

–          Risk Management i psihološki aspekti trgovanja

–          Pravilno korištenje stop loss i take profit naloga

–          Ispravno korištenje pomičnih prosjeka (Moving Average) u rastućem, horizontalnom i padajućem trendu

–          Upotreba indikatora  

–          Gapovi te kako ih pravilno interpretirati i koristiti

–          Utjecaj iznenadnih događaja na tržištu i na tržište (Black Swans)

–          Završna riječ: Pitanja sudionika i diskusija o trgovinskim metodama i alatima

 

PREDAVAČI

Zdenko Grđan, idejni začetnik i jedan od osnivača Hrvatske udruge za tehničku analizu, stručnjak na području tehničke analize i financijskih tržišta. Bavi se tehničkom analizom već 15 godina pri čemu je održao brojne seminare i radionice na temu tehničke analize i financijskih tržišta. Zanat je pekao od najvećih autoriteta u području tehničke analize a nerijetko i podučavao brojne analitičare tehničke analize te zasigurno predstavlja jedan od relevantnih izvora znanja u primjeni tehničke analize u Hrvatskoj a i šire.

Bojan Huljev, aktivni trgovac koji od 2001. godine koristi isključivo tehničku analizu pri trgovanju dionicama na Wall Streetu. Znanje i iskustvo je stjecao proučavajući dnevno i više stotina grafikona i koristeći brojne alate i metode da bi došao do onoga što omogućauje sve preduvjete za uspješno trgovanje na financijskim tržištima.

I ostali predavači sa dugogodišnjim iskustvom na financijskim tržištima.

 

SVRHA I CILJ SEMINARA?

Predstaviti temeljna načela tehničke analize na razumljiv način, kako bi je polaznici mogli ispravno koristiti u praksi. Primjena načela ove teorije omogućuje prepoznavanje trenda u investicijskom ciklusu, što doprinosi kvalitetnijem otvaranju pozicija. Stoga ćete na ovom seminaru, uz korištenje primjera, dobiti odgovore na pitanja što je to investicijski ciklus, kako ga prepoznati i koji je njegov cilj? Kako pravilno odrediti mjesto i vrijeme ulaska u poziciju? Kako na vrijeme prepoznati promjene na tržištu i zaštititi svoja ulaganja. Kako pravilno upravljati rizikom na način određivanja izlaznih strategija (stop loss), odnosno koliko dugo držati dobitnu poziciju (take profit), a sve sa ciljem povećavanja uspjeha na financijskim tržištima.

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN?

Seminar je namijenjen svima koji se žele upoznati s tehničkom analizom na sustavan i praktičan način,  a bave se financijskim tržištem i ovise o procjeni njegovih budućih kretanja a to su: analitičari i trgovci na financijskim tržištima, investicijski i financijski analitičari u riznicama banaka, investicijski savjetnici mirovinskih i investicijskih fondova, financijski stručnjaci u korporativnom sektoru, risk analitičari, makroekonomski stručnjaci u državnom i privatnom sektoru, poslovni konzultanti kao i oni koji jednostavno žele naučiti i znati više o tehničkoj analizi i njezinoj primjeni u trgovanja na financijskim tržištima.

 

INVESTICIJA:

Za sve članove Hrvatske udruge za tehničku analizu i klijente OptimTrader trgovačke platforme prisustvovanje je besplatno, a za sve ostale sudionike kotizacija iznosi 300,00 kn. Studenti i nezaposleni ostvaruju pravo na popust od 25%.

Po prijavi na seminar, na mail ćete dobiti podatke za uplatu kotizacije.

Mjesto održavanja seminara je Strojarska 22, Zagreb (VMD kvart).

 

Likes(9)Dislikes(0)