Archive for ANALIZE

Crobex – snažan utjecaj Agrokorovih kompanija na vrijednost Indeksa?

Pod utjecajem financijske krize Agrokorovih kompanija – Ledo, Jamnica, Zvijezda i Belje Indeks je od početka ožujka, 2017.g. oslabio više od 15,00 %. Utjecaj krize u navedenim kompanijama prelio se iz okvira kompanija u sfere javno-političkog, socijalnog i financijskog života, a Vlada RH je u kratkom vremenu donijela zakon „lex“ Agrokor, te imenovala državnog povjerenika koji bi trebao spasiti najvrijednije hrvatske kompanije. Sudionici hrvatskog tržišta kapitala pokazali su kako nisu imuni na mogući razvoj situacije, pa je zadnjih mjesec i pol dana „pesimizam“ glavni katalizator na tržištu kapitala. Možemo li pomoću grafikona dobiti neke bitne odgovore?

Grafikon br. 1 – Crobex (dnevni grafikon)

Izvor: MetaStock

Nakon postizanja vrha na 2.254 bodova krajem ožujka, uslijedio je neuspjeli pokušaj postizanja novog vrha na razini od 2.231 bodova, kojeg zapravo možemo opisati kao formiranje desnog ramena svima nama poznatog cijenovnog obrasca „head and shoulders“. Spomenuti obrazac nagovijestio je moguću kratkoročnu promjenu trenda, što se zapravo i dogodilo. Ono što je bilo teško predvidjeti, snažna je korekcija Indeksa čak do vrijednosti od 1.900 bodova (najniža vrijednost 1.866 bodova, postignuta 06.04.2017.). Razina od 1.900 bodova trenutno predstavlja i 61,8 % fibo korektivnu vrijednost impulsnog vala AB (rast sa vrijednosti od 1.643 do 2.254 bodova). Trenutna cijenovna formacija pokazuje slabljenje „medvjeđeg“ pritiska, te da na spomenutoj razini možemo očekivati formiranje baze, te eventualni ulazak u long poziciju. Cilj otvorene long pozicije bio bi povratak iznad razine od 2.010 bodova, te srednjeročna stabilizacija iznad 2.000 bodova. Glavna potpora našoj serdnjeročnoj strategiji, nalazi se na vrijednosti od 1.866 bodova (najniža vrijednost postignuta 06.04.2017.g.)

Ako pogledamo grafikon br. 2 korelacije Crobexa i vodećeg europskog indeksa Dax-a, primjećujemo vrlo jako odstupanje u odnosima dvaju Indeksa. Uz pretpostavke iz prošlosti, možemo zaključiti  da bi se negativni trend trebao zaustaviti i kroz neko vrijeme stabilizirati u normalnim granicama odstupanja.

Kao i uvijek preporučam krajnji oprez, posebno u trenucima globalne političke nesigurnosti, koja se nalazi na vrlo visokim razinama, a uz nju, ruku pod ruku ide i ona financijske prirode!

Grafikon br. 2 – Korelacija Crobex-a i Dax-a

Izvor: MetaStock

 

Zdenko Grđan, za Hrvatsku udrugu za tehničku analizu – www.huta-ctaa.hr

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

 

 

Likes(3)Dislikes(0)

Iz perspektive malog investitora – domaće vs. strano tržište – prednosti i nedostatci

U vremenu informacijskih tehnologija ne postoje značajna ograničenja ulaganja na financijskim, valutnim, robnim i drugim tržištima, bez obzira na našu lokaciju. Izbor instrumenata i tržišta je velik pa smo tako u ovom broju biltena odlučili ponuditi kratak pregled prednosti i mana domaćeg tržišta u usporedbi sa stranim. Pod stranim tržištem primarno ćemo promatrati najčešće supstitute hrvatskom tržištu – američko i njemačko dioničko tržište te valutna i robna tržišta.

1. Očekivani prinos

Iako je pitanje na kojem tržištu bismo ostvarili veći prinos pomalo retoričke naravi i daleko je od pitanja s jednoznačnim odgovorom, sukladno određenim povijesnim podatcima i generalnim teorijama razvoja i ekonomskim principima ipak možemo doći do određenog zaključka. Naravno, ukoliko bismo sa sigurnošću znali na kojem tržištu možemo bez dodatnog rizika ostvariti veći prinos ovaj tekst bio bi vrlo kratak.

Kod prinosa zapravo govorimo o prinosu cjelokupnog tržišta, a ekonomska teorija sugerira nam kako su manje razvijena otvorena tržišta ona koja bi zbog principa padajućeg prinosa na kapital trebala ostvarivati veće stope rasta. Naravno, ekonomska teorija samo je teorija, pa smo se odlučili nakratko pogledati povijesne rezultate. Koliko god limitiran naš uzorak bio (i ukoliko uzmete različite početne i krajnje datume vjerojatno možete dobiti različite rezultate) zanimljivo je primijetiti kako je od početka 2000. godine do početka 2017. CROBEX ostvario najveći rast, 209%, dok su S&P i DAX porasli tek za 63% i 70%.

Tablica 1 – Ostvareni prinosi CROBEX vs. S&P 500 vs. DAX

CAGR (Compound annual growth rate) za iste indexe i razdoblje od 17 godina iznosi 7% za Hrvatsku, dok je za SAD i Njemačku oko 3%. Investiranjem na dugi rok cjelokupno tržište ′′emerging market-a′′ trebalo bi teoretski ostvariti više razine prinosa od već razvijenih tržišta poput njemačkog ili američkog koja su uobičajeno prve alternative u investiranju u hrvatsko. U ovoj jednadžbi u obzir moramo uzeti i rizik koji je također veći u manje razvijenim zemljama. No bilo kako bilo, investiranjem na hrvatskom tržištu trebali bismo zahtijevati i ostvarivati više prinose s obzirom na veći potencijal rasta, veći rizik i više povrate na kapital, a kao posljedica padajućeg prinosa na kapital.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 1:0

2. Likvidnost

Likvidnost je izrazito važan element koji moramo razmotriti kada trgujemo određenim instrumentom. Likvidnost određene imovine odgovara na izravno pitanje – koliko je lako ili teško pretvoriti neku imovinu u novac, no istovremeno likvidnost nam odgovara na neka druga, neizravna pitanja poput mogućnosti upotrebe tehničke analize ili efikasnosti tržišta o čemu ćemo više govoriti kasnije.

Hrvatsko je tržište na žalost izrazito ne likvidno, a prosječni dnevni promet od nešto više od 2 mil. EUR u 2016. na razvijenim tržištima nadmašuju i pojedine dionice. Manjak likvidnosti onemogućava normalno trgovanje i znatno povećava rizik.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 1:1

3. Efikasnost tržišta

Kako je cilj svake aktivne strategije ulaganja ipak ostvariti prinose koji su veći od prinosa tržišnog portfelja, trebamo razmotriti i mogućnost zarade iznad tržišnog prosjeka. Iako manjak likvidnosti povećava rizičnost s druge strane efikasnost tržišta trebala bi po teoriji biti manja što je broj sudionika (ili likvidnost) manji, a to najbolje vidimo u ekstremnim slučajevima savršene konkurencije i monopola ili monopsona.

Manjak likvidnosti dovesti će do dužih privremenih perioda diskrepancije između tržišne i stvarne vrijednosti kompanije, što omogućava trgovcima potencijal za višu zaradu i iskorištavanje navedenog potencijala.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 2:1

4. Mogućnost upotrebe tehničke analize

Iako je tehnička analiza primjenjiva u velikom broju situacija kada promatramo kretanje neke pojave na grafu, njezina zaključna moć neće biti uvijek ista.

Tako primjerice na tržištima manje likvidnosti, kao što je hrvatsko, tehnička analiza može imati znatno volatilnije i nepredvidive rezultate, a ponekada s obzirom na malu količinu informacija koju dobivamo trgovanjem, nije niti primjenjiva.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 2:2

5. Transparentnost i mogućnost uporabe fundamentalne analize

Na razvijenim tržištima transparentnost je jedan od ključnih uvjeta za listanje instrumenta na tržištu kapitala. Transparentnost je nužna kako bi omogućila svima jednake informacije i omogućila sve potrebne informacije potrebne za određivanja vrijednosti, tj cijene koju su investitori spremni platiti za kupnju instrumenta.

U hrvatskoj razina korporativnog izvještavanja na visokim je razinama samo kod nekoliko najvećih kompanija, dok je pak prosječno stanje nezadovoljavajuće. Nedostatak bitnih podataka i manja razina objašnjenja specifičnih događaja znatno otežava (a ponekad i onemogućava) korištenje fundamentalne analize. Usmjerenost stranih kompanija prema tržištu dovodi do kompetitivnosti u kvaliteti i transparentnosti izvještavanja te su izvještaji stranih kompanija znatno duži i informativniji od domaćih.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 2:3

6. Broj i vrsta instrumenata

Kada govorimo o domaćem tržištu kapitala najčešće mislimo na dionice i obveznice listane i trgovane na Zagrebačkoj burzi, čime smo pokrili sve što prosječni investitor može kupiti u hrvatskoj. S druge strane gledamo li izvan granica lijepe naše možemo naići na velik broj različitih instrumenata uključujući sirovine, valute i veći broj kvalitetnih i trgovanijih dionica i obveznica. Također na stranim tržištima možemo ulagati u druge vrste instrumenata kao što su forward ugovori, opcije drugi. Također u hrvatskoj još do sada nije moguće short selling pozicija, a kao posljedica niske likvidnosti.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 2:4

7. Naknade za trgovanje

U Hrvatskoj su za retail investitore brokerske naknade dosta visoke u usporedbi sa stranim tržištima gdje je velika konkurencija i gdje u velikoj većini slučajeva broker nudi samo platformu za trgovanje preko koje klijent sam izdaje naloge. Osim toga trgovanje stranim instrumentima preko hrvatskih brokera vrlo je skupo s obzirom da je potrebno platiti nekoliko brokerskih naknada.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 2:5

8. Razumijevanje tržišta

Pri investiranju na tržištu potrebno je poznavati i makro sliku i skupiti određene informacije, razumjeti okruženje i raspoloženje ostalih sudionika na burzi pa na temelju toga donositi specifične odluke.

Svima koji žive u hrvatskoj vjerojatno je znatno lakše investirati tu, s obzirom da imaju znatno veća znanja i razumijevanje navedenih kretanja. Izloženost lokalnim događanjima, vijestima i društvu omogućava bolje razumijevanje specifičnih tržišnih kretanja i očekivanja.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 3:5

9. Poticanje domaće ekonomije

Investiranjem omogućavamo kompanijama da sakupe novi kapital, otvore nova radna mjesta i šire svoje poslovanje. Kao jedan od pozitivnih argumenata za domaće tržište kapitala svakako treba navesti i poticanje domaće ekonomije i sudjelovanje u stvaranju novih radnih mjesta unutar hrvatske bilo izravno ulaganjem na primarnom tržištu ili posredno ulaganjem na sekundarnom tržištu.

Generalni zaključak: Domaće Vs. Strano – 4:5

U svakom slučaju jasno je kako odabir tržišta za trgovanje nije jednoznačno pitanje. I domaće i strano tržište imaju pozitivne i negativne strane, a odgovor na pitanje koje je bolje svatko na kraju mora donesti sam. Zasada nam se čini kako domaće tržište još nije na razini razvijenosti na kojoj bi moglo i trebalo biti, a institucionalni investitori kao pokretači trgovanja trebali bi biti prvi koji će razviti osnovne preduvjete za ulaganje ostalim investitorima, nudeći dovoljnu razinu likvidnosti instrumenata i potičući kompanije na višu razinu transparentnosti i bolje korporativno izvještavanje.

Grafikon 1 – Mjesečni grafikon – S&P 500 vs. DAX vs. CROBEX – 10 godišnji period

Izvor: TeleTrader WebStation

Grafikon 2 – Tjedni grafikon – S&P 500 vs. DAX vs. CROBEX – 5 godišnji period

Izvor: TeleTrader WebStation

Grafikon 3 – Tjedni grafikon – S&P 500 vs. DAX vs. CROBEX – 3 godišnji period

Izvor: TeleTrader WebStation

Grafikon 4 – Dnevni grafikon – S&P 500 vs. DAX vs. CROBEX – 1 godišnji period

Izvor: TeleTrader WebStation

 

Za Hrvatsku udrugu za tehničku analizu, Filip Špiranec

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(4)Dislikes(0)

Kvartalni pregled FX tržišta

Jedna od trenutno najvažnijih tema na FX tržištu je monetarna politika Federalnih rezervi (Američka centralna banka), te utjecaj iste na dinamiku promjene referentne kamatne stope. Prije 10-tak dana FED je donio odluku o dizanju referentne kamatne stope za 0,25 %, pa je tako kamata sa dosadašnje razine od 0,75 % podignuta na 1,00 %. Koliko se čini, ciklus niskih kamatnih stopa je završio, te je vidljiva promjena trenda. Pogledajmo kakav je utjecaj imao rast kamatne stopa na valutno tržište, te kakva je tehnička perspektiva najvažnijih valutnih parova vezanih uz američki dolar – EUR/USD, USD/CHF i USD/RUB?

Grafikon 1 – referentna kamatna stopa Federalnih rezervi

Izvor: www.tradingeconomics.com

Grafikon br. 2 – USD indeks (daily)

Izvor: MetaStock

Nakon objave informacije o promjeni visine referentne kamatne stope, tržište je počelo pritiskati sve valutne parove vezane uz američki dolar, pa je tako Indeks u kratkom vremenu oslabio sa vrijednosti na 101,50 do razine 100,00. Cjenovnim odbijanjem od razine 102,20, moguće je stvaranje obrasca „Head and shoulders”, koji bi nam sugerirao srednjeročni pritisak na američki dolar, odnosno nastavak slabljena Indeksa prema vrijednosti 97,50 (potpora 1), a zatim i prema razini na 95,00 (potpora 2). Ovaj scenarij možemo očekivati, ukoliko dođe do snažnog proboja razine 99,20, koja predstavlja neckline spomenutog cjenovnog obrasca. Promatrajući duži vremenski horizont, navedene potpore, ipak predstavljaju potencijalno dobre razine za kupovinu Američkog dolara.

Grafikon br. 3 – EUR/USD (daily)

Izvor: MetaStock

Uslijed nastavka pritiska medvjeda na američku valutu, valutni par EUR/USD tijekom je jučerašnjeg dana postavio novu najvišu ovogodišnju vrijednost na 1,0904. Baza najjednostavnijeg cjenovnog obrasca AB=CD nalazi se u točki A na vrijednosti 1,0339. Vrh impulsnog vala AB nalazi se u točki B na vrijednosti 1,0830, koja trenutno predstavlja jaku potporu bikovima. Ukoliko se cijena zatvaranja na dnevnoj razni uspije zadržati iznad razine 1,0830, srednjeročno možemo očekivati nastavak pritiska bikova i moguć rast cijene do 1,1000 (točka D). Ključna razina za bikove i konačno formiranje obrasca AB=CD, nalazi se ipak u točki C na vrijednosti 1,0500.

Povratkom Rusije na svjetsku političku i ekonomsku scenu, svakako bi trebalo uzimati u razmatranje i rusku rublje kao valutu sa vrlo visokim potencijalom za zaradu. U zadnjem pregledu fx tržišta kojeg smo pisali u prošloj godini, vrijednost rublje prema američkom dolaru iznosila je oko 59,50, dok se u trenutku pisanja rublja nalazi na vrijednosti od 56,74 (rast vrijednosti rublje u odnosu na dolar za +4,63 %). Ukoliko pogledamo grafikon, možemo zaključiti da se rublja od početka 2016.g. nalazi u izrazito medvjeđem trendu. Srednjeročno ključni otpor i oslonac medvjedima nalazi se na vrijednosti 59,00. Možemo slobodno reći, ukoliko se cijena nastavi zadržavati ispod spomenute razine, rublju u skorije vrijeme možemo očekivati na vrijednosti od 52,00 (srednjeročni cilj). Povratom vrijednosti iznad 66,00, naša srednjeročna strategija neće vrijediti. U ovom slučaju preporuka je svakako zadržati „short” stranu.

Svi znamo da je valutno tržište izrazito špekulativnog karaktera i da je prilično teško napraviti točna predviđanja za neke duže vremenske periode. Sugestija svakom investitoru je da nikako ne trguje protiv trenda i da pravovremeno reagira na moguće ekstremne situacije.

Grafikon br. 4 – USD/RUB (dnevni)

Izvor: MetaStock

Pripremio: Zdenko Grđan, FX intraday trader i analitičar (Trading Room), za Hrvatsku udrugu za tehničku analizu – www.huta-ctaa.hr

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(1)Dislikes(0)

Crobex – korekcija, prije novog zaleta?

Prije skoro mjesec i pol dana pisao sam o Crobex-u – Crobex – može li indeks osvojiti novi vrh tijekom 2017. godine?, koji je od momenta izrade analize do danas uspio dosegnuti novi godišnji maksimum na vrijednosti od 2.196,03 bodova. Vrijednost Indeksa je tako u nepunih mjesec i pol porasla za oko +10%. Probojem vrhova na razini od 2.006 bodova otvorio se put za osvajanje novog vrha, sa potencijalom rasta sve do 2.338 bodova. Pogledajmo zadnju aktualnu situaciju i razmotrimo što „masa“ ima za reći?

Grafikon 1 – Crobex (dnevni grafikon)

Izvor: MetaStock

Nakon što je cijena dosegnula gornju linija kanala bikovskog trenda na 2.196,03 bodova uslijedila je višednevna korekcija. Cijena se u vrijeme pisanja analize  nalazi na vrijednosti oko 2.149 bodova. Ako pogledamo RSI (Relative Strength Indeks), indikator se od početka godine nalazi u „overbought“ području (iznad vrijednosti 70) i bilo je pitanje vremena kada će se dogoditi „ispuhivanje“.  Pitanje svih pitanja – koje su ključne razine u odnosu na trenutnu cijenu, te do koje vrijednosti možemo očekivati korekciju? Trenutno postavljeni vrh na vrijednosti od 2.196,03 bodova predstavlja glavni cjenovni otpor, prva potpora nalazi se na vrijednosti od 2.130 bodova (20-dnevni SMA), a slijedeća potpora se nalazi na vrijednosti od 2.080 bodova (38,2 % fibo korektivna vrijednost impulsnog vala od 1.900 bodova do 2.196 bodova). Uz prethodno navedene tehničke pretpostavke, možemo očekivati formiranje baze između navedenih cjenovnih potpora od 2.080 – 2.130 bodova. Preporuka je u korekciji zauzimanje „long“ pozicije oko 2.100 bodova, sa stop loss-om na 2.000 bodova uz ostajanje pri ranije navedenom cilju od 2.338 bodova (pročitati analizu iz prosinca/2016). Ovakvo pozicioniranje osigurava nam optimalan rizik u odnosu na planirani povrat (risk/reward ratio -1/+2,38). Povratom cijene ispod 2.000 bodova, naša srednjeročna strategija neće vrijediti. Kao i uvijek, konačna odluka ipak ostaje na svakom investitoru.

Za Hrvatsku udrugu za tehničku analizu, Zdenko Grđan

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(3)Dislikes(0)

Crobex – može li indeks osvojiti novi vrh tijekom 2017. godine?

Sužbeni indeks Zagrebačke burze sastavljen od 25 najtrgovanijh dionica na hrvatskom tržištu kapitala. Indeks postoji od 01.07.1997. a početna vrijednost mu je iznosila 1.000 bodova.

Pregled kretanja dioničkog indeksa možemo započeti višegodišnjim grafičkim prikazom, počevši od kraja 2009. g. Višegodišnji trend je horizontalni sa ekstremima – maksimum na 2.338 bodova postignut 18.02.2011., te minimum na 1.570 bodova postignut pet godina kasnije, točnije 22.01.2016. g. Nakon postizanja maksimuma na 2.338 bodova početkom 2011. g., indeks je ušao u višemjesečnu korektivnu fazu sa padom vrijednosti od -31% sve do 1.610 bodova. Nakon dosezanja višegodišnjeg minimuma, uslijedio je novi impulsni val prema 2.000 bodova. Odbijanjem od razine na 2.000 bodova uslijedila je nova korektivna faza, koja je na grafikonu izražena kroz simetrični obrazac AB=CD, gdje se točka D se nalazi na vrijednosti od 1.570 bodova (postignut novi minimum). Gotovo cijelu 2016. g. indeks je proveo u bikovskom trendu, sa impresivnim rastom vrijednosti od +27%. Pogledamo li jednostavni pomični prosjek (SMA) koji prikazuje 20 vremenskih intervala, zaključujemo da se cijena tijekom 2016. g. zadržavala iznad spomenute linije uz dva pokušaja testiranja iste. Ukoliko se cijena zadrži iznad razine od 1.900 bodova, odnosno iznad linije jednostavnog pomičnog prosjeka, možemo očekivati nastavak srednjeročnog bikovskog trenda. Najvažniji otpor srednjeročnom bikovskom trendu, nalazi se na vrijednosti od 2.032 bodova (točka A na grafikonu). Ukoliko dođe do proboja spomenute razine, možemo očekivati rast prema višegodišnjem maksimumu na 2.338 bodova.

Grafikon 1 – Crobex (tjedni grafikon)

Izvor: MetaStock

Izvor: MetaStock

Pogledamo li grafički prikaz kretanja cijene u posljednjih godinu dana, možemo zaključiti da cijena trenutno testira trendline srednjeročnog bikovskog trenda. Ukoliko dođe do proboja trendline-a možemo očekivati spuštanje cijene prema potpori na 1.900 kn. Odbijanjem cijene od trednline-a možemo očekivati testiranje i proboj najviše prošlogodišnje cijene na 2.006 bodova (kratkoročno važan cijenovi otpor).

Grafikon 2 – Crobex (dnevni grafikon)

Izvor: MetaStock

Izvor: MetaStock

Puno je ekonomskih i političkih faktora koji mogu utjecati na smjer kretanja cijene, ali prema navedenim tehničkim pretpostavkama, veća je vjerojatnost za rast vrijednosti indeksa. S obzirom da je kalendarska godina tek počela, očekujemo blagu nervozu na tržištu i visoku volatilnost.

Za Hrvatsku udrugu za tehničku analizu, Zdenko Grđan

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(4)Dislikes(0)

Tehnička analiza dionice International Business Machines Corporation [NYSE:IBM]

Korporacija International Business Machines sa trenutnom tržišnom kapitalizacijom od 158.34 milijardi USD, svjetski je lider u informatičkoj industriji. Svoje proizvode u IT tehnologiji, te i usluge vezane za njih, prodaje diljem svijeta. Korporacija svoje usluge dijeli na tri segmenta. Prvi segment su sami proizvodi koje čine: Cloud, Cognitive, Data&Analytics, Internet of Things, IT Infrastructure, Mobile i Security. Drugi segment pod nazivom Enterprise and business solutions razvija softvere za upravljanjem pojedinih dijelova kompanija, od područja industrije i inženjerstva, pa sve do financijskog menadžmenta. Treći segment po nazivom Services pokriva sve usluge vezane za cijeli prvi segment. Proizvodi i usluge korporacije IBM pokrivaju skoro svaku industriju, od automobilske industrije, bankarstva, obrazovanja, kemijske industrije, zdravstva pa sve do telekomunikacija i transporta. Korporacija je osnovana 1910. godine pod nazivom Computing-Tabulating-Recording Co, sa sjedištem u Armonk-u, New York. Naziv u International Business Corporation promjenila 1924. godine. 

Trenutna cijena dionice International Business Machines Corporation [NYSE:IBM] iznosi 166.52 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 158.34 milijardi USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 116.90 – 166.72 USD. Dionica je uvrštena u indekse: DJIA i S&P 500.

Dugoročni trend je horizontalni sa rasponom cijene od 133.67 USD 22. siječnja 2016. do 166.52 USD 9. prosinca 2016. Srednjoročni i kratkoročni trendovi su rastući. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se u neutralnom području sa vrijednošću od 69.05 te se kreće prema području prekupljenosti. Glavni pomični prosjeci (PP) imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20: +3.14%, SMA50: +6.59%, SMA200: +10.12%.

Prinos od početka godine (YTD) je pozitivan i iznosi +21.00%. Ako promatramo posljednji mjesec cijena je narasla za +3.26%, dok je za 6 mjeseci rast iznosio +9.29%, a na godišnjoj razini prinos je pozitivan i iznosi +23.74%. Pogledajmo što kaže grafikon.

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 1Y – [NYSE:IBM]

Izvor: OptimTrader trgovačka platforma

Izvor: OptimTrader trgovačka platforma

Obrazac: Od dna iz veljače ove godine formiran je rastući trokut, cijena se kreće iznad potporne rastuće linije trokuta i ispod otporne horizontalne linije trokuta, sa višim vrhovima i višim dnima, posebno izraženim u zadnjih mjesec dana. Cijena dionice nalazi se iznad svih značajnih pomičnih prosjeka (PP), te je brži PP od 20 dnevnih perioda iznad sporijeg PP od 50 dnevnih perioda, što daje potporu rastućem trendu.  

Mogući ulazak u poziciju: Idealan ulazak u poziciju bio bi donjoj liniji rastućeg trokuta u kombinaciji sa PP od 50 dnevnih perioda, sa minimalnim rizikom ispod te razine.

Mogući izlazak iz pozicije: U slučaju da se nastavi rast cijene i cijena probije rastući trokut prvi cjenovni cilj mogao bi biti otpor R1, a drugi cjenovni cilj mogao bi biti otpor R2 čime bi se popunio cjenovni gap iz 7 mjeseca 2015. godine.

Money Management: RRR1 1:5, RRR2 1:9

Za Hrvatsku udrugu za tehničku analizu, Aleksandra Knežević

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(3)Dislikes(0)

Tehnička analiza dionice The Goldman Sachs Group, Inc. [NYSE:GS]

Dionica kompanije The Goldman Sachs Group, Inc. nezaustavljivo raste posljednjih mjesec dana. Samo u posljednja 2 tjedna cijena je porasla za 16.3%. Može li se rast nastaviti?

The Goldman Sachs Group, Inc. je investicijska banka koja posluje diljem cijelog svijeta. Njezino poslovanje uključuje četiri segmenta: Investicijsko bankarstvo, Komercijalno bankarstvo, Investiranje i zajam i Upravljanje imovinom. Banka posluje sa korporacijama, financijskim ustanovama, vladinim organizacijama i bogatim fizičkim osobama. Trenutno ima 34,900 zaposlenika. The Goldman Sachs Group, Inc. osnovana je 1869. godine sa sjedištem u New Yorku, a u DJIA indeks uvrštena je 25. rujna 2013. godine. Isto tako uvrštena je i u S&P 500 indeks.

Trenutna cijena dionice The Goldman Sachs Group, Inc. [NYSE:GS] iznosi 211.08 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 88.4 milijardi USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 138.20 USD kad je zabilježeno godišnje dno 27.06.2016. do vrha od 212.07 USD koji je dosegnut 18.11.2016. godine.

Dugoročni trend je horizontalni. Srednjoročni i kratkoročni trendovi su rastući. Trenutna cijena je iznad svih značajnih PP što je pokazatelj snažnog rastućeg trenda i brži PP su iznad sporijih. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se u području prekupljenosti sa vrijednošću od 81.05. Glavni pomični prosjeci (PP) imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20: +11.83%, SMA50: +20.02%, SMA200: +31.25%.

Prinos od početka godine (YTD) je pozitivan i iznosi +17.12%. Ako promatramo posljednji mjesec cijena je porasla za +20.85%, dok je za 6 mjeseci rast iznosio +36.61%, a na godišnjoj razini prinos je pozitivan i iznosi +10.24%. Pogledajmo što kaže grafikon.

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 2Y – (NYSE:GS)

Izvor: TeleTrader WorkStation

Izvor: TeleTrader WorkStation

Obrazac: Cijena dionice u posljednjih 6 mjeseci nalazi se u rastućem trendu. Snažan rastući trend privremeno je zaustavljen na razini cijene od oko 211-212 USD što je razina koja se testira po prvi put od sredine 2015. godine, te je formiran dvostruki vrh što bi mogao biti nagovještaj promjene trenda. Prve razine potpore u slučaju pada cijene su S1 sa cijenom 200 USD te potporna razina S2 sa cijenom od 171.77 USD, što može predstavljati i cjenovne ciljeve u slučaju aktiviranja prodajnih (kratkih) pozicija.

Mogući ulazak u poziciju: Idealan ulazak u prodajnu poziciju bio bi na razini dvostrukog vrha sa minimalnimi rizikom iznad te linije. 

Mogući izlazak iz pozicije: Prvi cjenovni cilj je na S1, dok drugi konačni cjenovni cilj može biti razina potpore S2.

Money Management: RRR1 1:5, RRR2 1:16.

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(2)Dislikes(0)

Tehnička analiza dionice Chevron Corporation [NYSE:CVX]

Trenutna cijena komapnije Chevron Corporation [NYSE:CVX] iznosi 97.70 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 187.44  milijardi USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 71.74 – 106.46 USD.

Dugoročni trend je rastući. Srednjoročni trend je također rastući dok je kratkoročni trend horizontalni. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se oko područja preprodanosti sa vrijednošću od 37.25. Glavni pomični prosjeci imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20: -3.30%, SMA50: -3.94%, SMA200: +3.55%.

Prinos od početka godine (YTD) je pozitivan i iznosi +12.32%. Ako promatramo posljednji mjesec cijena je pala za -4.52%, dok je za 6 mjeseci rast iznosio +4.47%, a na godišnjoj razini prinos je pozitivan i iznosi +30.97%. Pogledajmo što kažu grafikoni.

Promatrajući 10 godišnji period (Grafikon 1) vidljiv je rastući trend sa korekcijom koja je bila na granici promjene tranda (korektivni val do 23.6% Fibonacci-jeve razine) i dnom koje je dosegnuto sredinom 2015. godine, nakon čega je formirana rastuća trend linija sa obrascem AB=CD. Svaka kratkoročna korekcija na rastućoj trend liniji može biti iskorištena za dodavanje i/ili ulazak u kupovne pozicije sa cjenovnim ciljevima na otpornim i Fibo razinama.

Grafikon 1 – Mjesečni grafikon 10Y – CVX

Izvor: TeleTrader WorkStation

Izvor: TeleTrader WorkStation

Grafikon 2 – Dnevni grafikon 1Y – CVX

Grafikon 2 – Dnevni grafikon 1Y – CVX

Izvor: TeleTrader WorkStation

Obrazac: Od početka 2016. godine (Grafikon 2) cijena se kreće unutar uzlaznog kanala sa formiranim višim vrhovima i višim dnima. Zadnja dva mjeseca prisutan je horizontalni trend sa rasponom cijene 97-107 USD. Cijena nije uspjela premašiti prethodni vrh nakon čega pada ispod pomičnih prosjeka (PP) SMA20 i SMA50. Kretanje cijena iznad najznačajnijeg PP SMA 200 daje potvrdu i potporu rastućem trendu.

Pozicija: Buy

Mogući ulazak u poziciju: Ulazak u poziciju na rastućoj liniji trenda u kombinaciji sa SMA 200 što predstavlja snažnu potporu, sa minimalnim rizikom ispod te linije na potpornoj razini S1.

Mogući izlazak iz pozicije: Prvi cilj je razina linije uzlaznog kanala na oko 111 USD, s tim da konačan cjenovni cilj može biti otvoren sa pomičnim stop loss nalogom.  

Money Management: RRR1 1:3

 

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(2)Dislikes(0)

Tehnička analiza dionice Wabash National Corp. [NYSE:WNC]

Trenutna cijena komapnije Wabash National Corp. [NYSE:WNC] iznosi 13.65 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 875.78 milijuna USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 9.68 – 14.97 USD.

Dugoročni trend je rastući. Srednjoročni trend je također rastući dok je kratkoročni trend horizontalni. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se u neutralnom području vrijednosti 51.28. Glavni pomični prosjeci imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20:-0.82%, SMA50: -0.03%, SMA200: +7.17%.

Prinos od početka godine (YTD) je pozitivan i iznosi +15.38%. Ako promatramo posljednji mjesec cijena je rasla blagih 1.41%, za 6 mjeseci je također pozitivan i iznosi +5.08%, te je na godišnjoj razini prinos također pozitivan i iznosi +20.90%. Pogledajmo što kaže grafikon.

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 1Y – WNC

Izvor: TeleTrader WorkStation

Izvor: TeleTrader WorkStation

Obrazac: U periodu od godine dana formiran je uzlazni kanal sa višim dnima i višim vrhovima s tim da posljednja dva puta nije napravljen viši vrh i to uz dosta velik volumen trgovanja kod zadnjeg pokušaja što se može promatrati kao slabljenje trenda ali i kao priprema za proboj te razine. Kretanje cijene dionice od trećeg mjeseca je iznad pomičnog prosjeka (PP) SMA 200, što je razina koja se pokazala kao značajna potpora što bi se moglo koristiti kao potencijalna razina za duge pozicije. Cijena se trenutno nalazi oko ključnih razina od 20 i 50 dnevnog PP što bi moglo biti značajno da određivanje daljnjeg smjera.

Pozicija: Buy

Mogući ulazak u poziciju: Kratkoročni ulazak u poziciju je na donjoj liniji uzlaznog kanala sa minimalnim rizikom ispod te linije. Za dugoročne pozicije čekamo proboj horizontalne trend linije, te nakon testiranja iste s gornje strane možemo tražiti ulazak u poziciju na oko 14.60 USD sa ciljem ispod gornje linije rastućeg kanala oko 18 USD.

Mogući izlazak iz pozicije: Cil je razina otpora koja spaja prethodna dva vrha na oko 14.50 USD, uz rizik od 45-50 centi.  

Money Management: RRR 1:2.5

 

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(2)Dislikes(0)

Tehnička analiza dionice Canadian Solar Inc. [NASDAQ:CSIQ]

Trenutna cijena komapnije Canadian Solar Inc. [NYSE:CSIQ] iznosi 11.85 USD, uz tržišnu kapitalizaciju od 730.95 milijuna USD. Cijena se tijekom godine dana kretala u rasponu od 11.93 – 29.83 USD.

Dugoročni trend je horizontalni. Srednjoročni i kratkoročni trendovi su padajući. Indikator RSI (14) koji signalizira prekupljenost/preprodanost dionice nalazi se blizu područja preprodanosti sa vrijednosšću od 34.08. Glavni pomični prosjeci imaju sljedeće vrijednosti u odnosu na cijenu: SMA20: -9.92%, SMA50: -14.69%, SMA200: -35.53%.

Prinos od početka godine (YTD) je negativan i iznosi -58.08%. Ako promatramo posljednji mjesec prinos je negativan sa padom od -7.19%, za 6 mjeseci je također negativan i iznosi -42.11%, te je na godišnjoj razini prinos također negativan i iznosi -38.41%. Pogledajmo što kaže grafikon.

Grafikon 1 – Dnevni grafikon 1Y – CSIQ

Izvor: OptimTrader trgovačka platforma

Izvor: OptimTrader trgovačka platforma

Obrazac: Od početka 2016. godine cijena dionice CSIQ (Canadian Solar Inc.) kreće se unutar silaznog trokuta. Izraženi su niži vrhovi i niža dna što je karakteristika snažnog padajućeg trenda. Cijena dionice je ispod svih relevantnih pomičnih prosjeka što je još jedan dokaz jakog padajućeg trenda. Pomični prosjek od 50 perioda se pokazao kao relevantan otpor posljednjih nekoliko mjeseci te bi mogao biti značajan dio izlazne strategije.

Pozicija: Buy

Mogući ulazak u poziciju: Prvi kratkoročni ulazak u poziciju je na donjoj liniji silaznog trokuta sa minimalnim rizikom ispod te linije. Potencijalni dugoročni ulazak u poziciju nakon formiranja nekog od obrazaca promjene trenda uz potvrdu 20 i 50 dnevnog pomičnog prosjeka.

Mogući izlazak iz pozicije: Prvi cilj je razina otpora i gornja linija silaznog trokuta na oko 13.85 USD ili ispod 50 dnevnog PP uz rizik od 50 centi, a drugi cilj je razina otpora od približno 15.35 USD uz rizik od 50 centi.

Money Management: 1. RRR 1:4, 2. RRR 1:7

 

Analiza je informativnog i edukativnog karaktera, te se ne smije shvatiti kao preporuka za kupnju/prodaju dionica. Čitanjem analize prihvaćate Ogradu od odgovornosti.

Likes(0)Dislikes(0)